WETENSWAARD         

 

Hoofdpagina

 

Alle onderstaande items zijn als apart "PDF"  bestand geplaatst.
LET OP!
 Om deze pagina's te kunnen bekijken moet het programma "Acrobat Reader" op uw pc geinstalleerd zijn.
U kunt dit programma gratis ophalen via:
http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html


Jubileumblad 1979 - 2004

Inhoudsopgave

 

Klassefoto’s

 

 

 

- 1926 - 1938

4

Colofon

2

- 1939

6

 

 

- 1950 - 1951

12

Voorwoord

3

- 1954 - 1955

14

 

 

- 1956 - 1957

17

De Sloep

5

- 1957 - 1959

18

 

 

- 1958 - 1961

25

In gesprek met:

 

- 1962

32

- W.Torreman

7

- 1962 - 1965

35

- Leen Langendoen

11

- 1964 - 1967

36

- Jan Huysen

13

- 1964 - 1969

40

- Leen den Ouden

15

- 1970 - 1972

42

- C. Boot

19

- 1975 - 1977

44

- Bas v/d Hoek

27

- 1980

50

- Henk de Bruin

31

- 1980 - 1982

53

- Leen Nobel

33

- 1974

54

- G. Botbijl

37

- 1989

56

- Wienes Tol

39

- 1997 -1998

60

- J. Torreman

41

- 1996 Docenten

66

- Jan van Buren

43

- 2003 TO2K

66

- Hadde Verhoeff

45

 

 

- Wout Krispijn

47

Sport in de jaren 1958 - 1960

29-30

- Ab Poldervaart

51

 

 

- Pieter v/d Meijden

55

Anekdotes

 

- Jan Mol

57

- Bankwerken

8

- Eric v/d Berg

59

- Een aap op school

8

- Adrie Bergman

61

- Koninginnedag

16-61

- Henk Jan Steenbergen

63

- Blussen met een borrel

30

- Patrick v/d Schee

65

- Gonio

30

 

 

- Verantwoordelijkheid

32

De school

 

-Waar blijft m’n boterletter

46

- 1905 - 1943

9

- Waardering

46

- Het bombardement

10

- Maandagmorgen

52

- 1957

16

- Excursie naar de “Kolenboot

65

- Reünie en open dag 1980

58

Oproep van de redactie

52

- De nieuwe school

62- 64

Afscheid van dhr. Moens

63

De leraren 1950 - 1970

26

 

 

De leraren 1996

66

Verantwoording en index

67

           

Colofon

Redactie:

- H. Verhoeff

 

- D. de Reus

 

- J. Maarleveld


Lay out en DTP productie:  - J. Maarleveld

Ontwerp omslag: J. Gardenier

Druk: Grafisch Centrum Mijdrecht

Doelstelling van de Vereniging:

De vereniging heeft ten doel het vriendschappelijk contact tussen oud­leraren en oud-leerlingen te handhaven en te bevorderen en de band met de school in stand te houden. Tevens zal zij trachten de belangen van de school en van de leerlingen te verdedigen en te bevorderen in de meest ruime zin door middel van ledenbijeenkomsten en openbare reünies.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging Maarten Tromp.