Vereniging Maarten Tromp        

 

Hoofdpagina

 

VERENIGING "MAARTEN TROMP"

Vereniging van oud-leerlingen en - leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen te Brielle en het  
 Scheepvaart- en Transport College te Brielle. Opgericht, 30 januari 1981.          
Secretariaat: A.A. Jansen, Lamoen 54, 3232 RE Brielle. E-mail:jansenaa@outlook.com


Voorjaarsexcursie 2020
               

Geacht lid,  

Normaliter had u hier de uitnodiging voor de voorjaarsexcursie aangetroffen. Onze evenementencommissie had een mooie dag georganiseerd.

We zouden op 7 mei a.s. met de bus vanaf Spijkenisse een bezoek gaan brengen aan het Woudagemaal in Lemmer. Hierbij waren inbegrepen een lunch op de heenreis en op de terugweg een warm en koud buffet.

Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona-virus heeft het bestuur besloten om deze bustocht te annuleren.

Wij zullen in overleg met de touroperator proberen om dit uitstapje te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.

Wij vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor dit besluit. 

Mede namens het bestuur wens ik u en allen die u dierbaar zijn vooral een goede gezondheid toe. 

Ab Poldervaart

voorzitter