Vereniging Maarten Tromp 

 Wat biedt onze vereniging:

   4 x per jaar het verenigingsblad  "DE TROMPETTER".
   Een blad samengesteld door en voor ex-zeevarenden, gedrukt op "glossy" papier.

Het blad wordt samengesteld in samenwerking met de Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem
   Onderwijs
(VOMO)

   2 x  per jaar wordt er een excursie georganiseerd naar een bedrijf of instelling

   Een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst

   De vereniging verzorgt regelmatig een reŁnie voor oud-leerlingen

   Wat  kost een lidmaatschap:
   U bent lid voor € 30,- per kalenderjaar 


                   

                            Stuur een email naar:   w.poortvliet@chello.nl